Zprávy

Návštěva města Otrokovice a řešení každodenních problémů

Témata bezdomovectví, drog a pečovatelských a sociálních služeb byla hlavní náplní setkání Marka Nováka se zástupci Otrokovic.

Společně s místostarostou města Ondřejem Wilczynskim jednal s pracovníky sociálního odboru. Hovořilo se o bezdomovectví a projektu Housing first. Ten bohužel ve velkých městech spíše kolabuje a nefunguje. V Otrokovicích je naštěstí situace jiná. V posledních letech se povedlo trvale snížit počet bezdomovců o 50 procent. Pomoc bezdomovcům s bydlením však není samospásná a je třeba s těmito lidmi dále pracovat, což se zde daří, dokonce s úspěšností 90 procent. „O tom se může některým jiným městům jen zdát,“ uvedl Marek Novák. 
Od ledna letošního roku je do nového projektu zapojeno 14 domácností. Využívány jsou zde jako krizové bydlení azylové domy a ubytovny. V konečné fázi jsou také v portfoliu městské byty, kterých však není nikdy dostatek. Aktuálně město vlastní 433 bytů. Dále je využita spolupráce s potravinovou bankou a neziskovými organizacemi, které pomáhají s komunikací s úřady. Bohužel je stále na ulici hodně těch, kteří nejsou schopni pomoc přijmout a většina z nich je závislá na alkoholu. „Velký problém pracovníci sociálního odboru vidí ve spolupráci s úřadem práce. Zde se u jednoho pracovníka řeší dávky a u druhého zaměstnání. Zbytečná složitost v komunikaci je následně překážkou v efektivním zapojení těchto lidí do běžného života. Přínos cítí pracovníci ve zřízení komunitního centra, jehož prostřednictvím by byli schopni podporovat sociální život jedinců, kteří žijí osaměle. Další potřebou je posílení dluhového poradenství, jelikož to má dnes vytíženou kapacitu řešením exekucí,“ řekl Novák.
Ve městě je také problém s užíváním návykových látek. Z pohledu tzv. tvrdých drog je zde ve velké míře užíván pervitin. Aktuálně v regionu, kde působí terénní služba "Podané ruce", došlo k nárůstu vyměněných jehel o 20 procent. „To je přímo v rozporu s tvrzením, že se při koronavirové situaci snižuje užívání drog. Bohužel tomu tak ve skutečnosti není. Stále vidím největší smysl v kvalitní primární prevenci, aby bylo problémových uživatelů co nejméně. Výměna jehel je už bohužel, sice nutná, ale za mě ta poslední cesta pomoci,“ zdůraznil Novák.
V oblasti fungování neziskových služeb se nejen v Otrokovicích projevuje velký problém s vícezdrojovým financováním, vypisováním dotačních výzev a následným vykazováním. „Složitostí systému se blížíme stavu, kdy se bude více vykazovat a budou se vyplňovat formuláře než pracovat v terénu. To je zásadní informace, kterou je potřeba řešit systémově na úrovni ministerstva práce a sociálních věcí. Zásadní otázkou je také, jak posuzovat efektivitu a potřebu služby,“ uvedl poslanec.
V Otrokovicích také nově vzniká projekt zaměřený na pečující osoby. V rámci něj je třeba posílit odlehčovací služby, ale také postarat se o duševní zdraví pečujících. Ti se starají o své blízké 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu, což není možné dlouhodobě vydržet.
„Osobně jsem velmi rád, že jsem se opět mohl potkat s lidmi, kteří mě obohatí, ale hlavně, kterým jsem schopen jako poslanec za Zlínský kraj pomoci a přenést diskusi o systémovém přístupu na půdu parlamentu,“ uzavřel Marek Novák svůj pobyt v Otrokovicích. 

 

Přidáno: 12. 10. 2020

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.