Zprávy

Příprava na výplatu dávek a důchodů od roku 2021 budí obavy

Harmonogram realizace informačního systému MPSV a zajištění výplaty sociálních dávek a důchodů v roce 2021 je podle průběžných informací ve skluzu. Hrozí kolaps?

Výbor pro sociální politiku parlamentu obdržel koncem ledna od ministerstva práce a sociálních věcí dokument „ Analýza současného stavu realizace Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a další postup v nezbytném zajištění výplaty sociálních dávek po 31. prosinci 2020“.
"Z něj mají vyplynout informace o tom, v jakém stavu jsou plánované klíčové projekty IT, které jsou nutné pro chod všech úřadů ministerstva a samozřejmě zajišťují plynulou výplatu dávek a důchodů,“ uvedl poslanec a člen výboru Marek Novák. Toho dokument velmi znepokojil. „ Po prostudování zjišťuji, že ho někdo ušil velmi horkou jehlou nebo je potřeba okamžitě přejít do módu krizového řízení. Výhrad je mnoho a jsou tak zásadní povahy, že aktuálně nejsem přesvědčen o dodržení předloženého harmonogramu. Otázkou tedy je, zda skutečně hrozí kolaps při výplatě dávek a důchodů. To samozřejmě nemůžeme připustit. Nechci ministerstvu házet klacky pod nohy, právě naopak. Je potřeba na možné problémy a nedostatky upozorňovat, případně navrhnout řešení,“ uvedl Novák.

Následující podstatné nedostatky bude dále komunikovat s ministerstvem:
• V materiálu chybí přiřazení dodavatele ke konkrétní zakázce (projektu)
• Z dokumentu není zřejmé, zda v současné době působí na MPSV projektová kancelář (externí projektový manažer)?
• Současná statistika ukazuje, že co projekt, to velké problémy ÚOHS, NKÚ či soudní spory. MPSV zjevně neumí řídit a kontrolovat svoje projekty?
• Podkladu zcela chybí prioritizace úkolů (hlavních činností), což je zásadní problém, bránící úspěšnému dokončení projektů.
• Z materiálu není zřejmé, zda jsou některé z projektů hrazeny z EU fondů? Pokud ano, je v některých případech ohroženo financování z důvodu neplnění termínů apod.?
• Jak se MPSV a IT zakázky připravují na nové programové období EU fondů 2021 – 2027?
• Z předloženého materiálu vyplývá, že mnoho věcí je závislých na jiných věcech. Tyto závislosti by měly být podchyceny, evidovány a zakresleny do harmonogramu.
• V podkladu se hojně mluví o integračních, uživatelských a jiných testech, zcela chybí bezpečnostní testy – v kontextu aktuální situace (nemocnice Benešov aj., by nemělo MPSV tuto oblast přehlížet.
• Materiál budí dojem, že se nejedná o koncepční dokument, ale o účelově zpracovaný ex post.
• MSPV dosud nepředložilo strategie ICT pro období 2021 – 2025, ta by totiž měla navázat právě na dokončení klíčových IT projektů
• Z NEN je zřejmé, že na MPSV je zásadní problém s vypisováním VZ, jak po stránce právní, tak technické. Evidentně je třeba supervising zkušeného partnera. Např. před týdnem vypsali zakázku „Správa lokální ICT infrastruktury 2020+“, o které hovoří i zmíněný materiál, a už i zde je závažná chyba ve vypsání, tím tedy další zpoždění.
• Skutečně systémy nebudou mít žádnou dobu paralelního provozu? Pokud ano, dojde k porušení zákona
• MPSV má pravděpodobně problémy nadefinovat svoje požadavky, někdo dělá něco špatně? Např. IPPD vysoutěženo za nějakou cenu, ale změnové požadavky jsou 3x hodnota zakázky https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ministerstvo-prace-marksova-tendr-it-system-davky.A181114_200059_ekonomika_mato
• Další problém je v tom, že v rámci smlouvy na nějaké dílo je tvořeno i úplně jiné dílo: „Resort firmě mimo jiné zadal v rámci původní smlouvy, a tedy bez výběrového řízení i vytvoření IT systému na elektronickou výměnu sociálně-pojistných informací v rámci EU. O něm se přitom původní smlouva nezmiňuje. ČD Telematika díky tomu vyfakturovala ministerstvu 259 milionů korun bez DPH.“
• V materiálu jsou uvedeny faktory ovlivňující harmonogram projektu „Informační systém Zaměstnanost“, pokud jich je tolik a jsou takto závažné, k naplnění harmonogramu téměř jistě nedojde.
• Určitě je správné, že otevřené výběrové řízení (OVŘ) na zajištění provozu a rozvoje stávajících OKaplikací dělá advokátní kancelář, ale neměl by také být vysoutěžen i někdo, kdo připraví či zkontroluje zadání po technické stránce. Zda odpovídá potřebám MPSV, zda není diskriminační, aby to neskončilo na ÚOHS apod.
• U vysoutěžených zakázek zcela chybí informace o tom, kdo zakázku skutečně realizuje
• U plánovaných veřejných zakázek bych očekával informaci o výběru spolehlivého partnera, který dohlédne na to, aby se situace zlepšila (vypisování VZ, řízení projektů a dodavatelů, předání díla dle smlouvy atd.)

Přidáno: 05. 02. 2020

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.