Zprávy

Pro podnikatele záruční doba 2 roky, stejně jako mají občané

Prodloužit záruční dobu na zboží zakoupené podnikateli na dva roky, stejně jako je tomu u běžných občanů, chce prosadit Marek Novák.

A to prostřednictvím jednoduché novely občanského zákoníku. Současný stav totiž považuje pro podnikatele ze diskriminační. 
„Když v obchodě koupí třeba mobilní telefon soukromá osoba, má k dispozici dvouletou záruční dobu. Pokud podnikatel, běží mu pouze roční lhůta. Je tak vystaven nebezpečí, že při poruše zařízení po prvním roce provozu, bude nucen pořídit zařízení nové. Stejně jako podnikatelé, ani já nechápu, proč by měli být takto znevýhodněni. Navíc když potřebují tyto výrobky ke své obživě. Všichni přece musejí mít stejná práva,“ uvedl Novák.
Typický příkladem podobné situace je podle něj IT zboží. Nakoupíte-li nějaké softwarové řešení (počítačový program) včetně hardwaru (počítače), tak s vysokou pravděpodobností za hardware druhý rok provozu ručí někdo jiný než ten, kdo jej vyrobil. Současná realita je postavená na ochotě firem a podnikatelských subjektů se dohodnout. Množí se ale případy, kdy výrobní firmy jsou stále méně ochotné garantovat podnikateli i „druhý“ rok a nechají jej na jeho vlastní náklady ručit koncovému uživateli. 
Zejména u podnikatelských osob, které mají část své nabídky postavenou na prodeji zboží, například techniky, tedy jde často o existenční věc. Dostanou od dodavatelské firmy roční záruku, běžnému občanovi, který zboží koupí, ale běží klasické dva roky záruky. V tom okamžiku se podnikatel dostává do situace, kdy rok učí za zboží, které nevyrobil. 
„Uvědomuji si, že současná doba klade na podnikatele a živnostníky obrovské množství povinností vyplývajících z podnikání. Proto je potřeba podnikatelské prostředí co nejvíce narovnat tak, aby normy nekomplikovaly život. Přicházím tedy s návrhem jednoduché novely Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnou ochranu práva z vadného plnění podnikatelům uzavírajícím kupní smlouvu s prodávajícím podnikatelem, a to i v takovém případě, jedná-li se o koupi v rámci jeho podnikatelské činnosti,“ vysvětli podrobněji Novák.
V návrhu uvádí: „Možnost ujednání, které zkracuje dobu pro uplatnění práv z vadného plnění pod zákonem stanovenou hranici dvaceti čtyř měsíců, má za následek potíže při obraně proti prodávajícímu v případě, že se na předmětu koupi ukáže vada a bezdůvodně znevýhodňuje jednu skupinu zákazníků (zejména drobné OSVČ) oproti jiné (spotřebitelům).“
„Jde o možná drobnou, ale z dlouhodobého hlediska významnou pomoc menším podnikatelům. Cílem mého působení nejen v Hospodářském výboru, ale v Poslanecké sněmovně celkově, je a bude aktivní vyhledávání bílých míst v zákonech a nařízeních s cílem zajistit rovná práva a pomoci usnadnit podnikání OSVČ v České republice,“ zdůraznil Marek Novák.
 

Přidáno: 29. 11. 2021

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.