Zprávy

Protidrogová politika v ČR

20. 3. 2018 Pokládám za nutné rozšířit odbornou debatu o směřování některých aspektů protidrogové politiky.

A to i na půdu Poslanecké sněmovny, odkud v minulých letech institucionálně vymizela. Rád bych na seminář navázal ustavením neformální pracovní skupiny, která by na pravidelné bázi jednala a sdružovala poslance a odborníky z praxe. Nejde mi o revoluci v protidrogové politice. Jde mi spíše o důraz na některé aspekty stávající protidrogové politiky, které považuji za důležité a o diskusi nad jejich možným novým směřováním.
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
konaný pod záštitou Marka Nováka, poslance za hnutí ANO 2011
 "PROTIDROGOVÁ POLITIKA V ČR"
Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na seminář, který se bude zabývat tématem protidrogové politiky v České republice.
Kdy: středa 4. dubna 2018 od 14:00 do 17:00
Kde: Poslanecká sněmovna, místnost č. 48 / Konírna, vstup vchodem z Malostranského náměstí 7/19, Praha 1
13:45 – 14:00                    Registrace
14:00 – 14:10                     Úvodní slovo
Marek Novák, poslanec Parlamentu ČR za hnutí ANO 2011, člen výboru pro sociální politiku a výboru pro bezpečnost
14:10 – 14:50                     Národní strategie protidrogové politiky
Mgr. Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor a ředitel sekretariátu RVKPP
14:50 – 15:30                    Organizace vymáhání práva v oblasti nelegálních drog v České republice v souvislostech
plk. Mgr. Jakub Frydrych, ředitel NPC SKPV PČR
15:30 – 16:10                    Profesionalizace oboru adiktologie jako klíčový příspěvek vyvážené drogové politice a garanci jejího úspěšného rozvoje: Česká republika jako případová studie pohybu mezi vědou, vzděláváním a praxí
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
16:10 – 16:50                     Protidrogová politika pohledem městské policie
Mgr. Roman Galia, velitel městské policie Orlová

 Marek Novák, poslanec Parlamentu ČR za hnutí ANO 2011

Přidáno: 22. 05. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.