Zprávy

Strategie prevence kriminality je důležitá hlavně pro děti

Připomínkovým řízením právě prochází materiál Ministerstva vnitra „Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 až 2027“.

Nová koncepce navazuje na předchozí studii na léta 2016 až 2020. „Jsem rád, že jsem mohl osobně přispět k tomu, že si dokument stále více všímá problematiky dětí a mladistvých, stejně jako přesunů od „klasických“ projevů kriminality k těm moderním, jako je například kyberkriminalita,“ uvedl poslanec Marek Novák, který je členem bezpečnostního výboru Sněmovny.
Skutečnost, že policisté kladou stále větší důraz na prevenci kriminality je podle něj klíčová. Rizikové období před vznikem nebo zahájením trestní činnosti je totiž to nejdůležitější a kriminalitu je tak možno výrazně snížit. A to přes skutečnost, že ohrožení mládeže kriminálně rizikovými jevy se trvale zhoršuje. 
„Stále opakuji, že je třeba ještě více chránit ty nejzranitelnější, a sice děti. Podle strategie dlouhodobě nejvíce roste kybernetická kriminalita. Řada zločinů je realizována prostřednictvím sociálních sítí. Oběťmi jsou často děti, bohužel mnohdy jsou i samotnými pachateli. Budu podporovat plán Ministerstva vnitra na vytvoření systémové koncepce prevence kybernetické kriminality, posílení expertní základny, spolupráce na vzdělávání odborníků a dále posilování digitálních znalostí veřejnosti. Chci, aby všechny tyto přípravné práce měly praktické a efektivní využití. Děti musejí vědět o rizicích, ale také o důsledcích protiprávního jednání v kyberprostoru, jedině tak budeme chránit potencionální oběti i pachatele,“ řekl Novák. 
Další problematickou stranou života s digitálními technologiemi je výrazný nárůst citlivých a morálně závadných videí, které si natáčejí i rozesílají samy děti. Podle připravované Strategie prevence kriminality se ukázalo, že doposud neexistuje propojený informační systém všech institucí, které by mohly zjistit, zda se již ohroženému dítěti nějaký odborník věnuje či ne. 
„Nyní je proto nutné, aby byly jednotlivé instituce propojeny a byl vytvořen systém multioborové spolupráce. Nově by měla navíc vzniknout Centra pro ohrožené děti. Kromě toho je však potřebné, aby byly brány v úvahu vlivy rodiny a sociálního prostředí. Strategie prevence kriminality v České republice je potřebný výchozí plán toho nezbytného, co musíme pro ochranu našich dětí před kriminální činností udělat,“ uzavřel Novák.

Přidáno: 15. 09. 2021

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.