Zprávy

Zvýšení rozpočtu na protidrogovou prevenci, dobré projekty pojedou

Navýšení rozpočtu ministerstva vnitra, které umožní rozvoj úspěšných protidrogových projektů „Revolution Train“ a „To je zákon kámo!“, prosadil poslanec Marek Novák. Finance získal přesuny uvnitř kapitol ministerstva vnitra.

„V České republice existuje vysoká společenská a mediální tolerance návykových látek, jsou bagatelizována zdravotní, sociální a kriminogenní rizika. Proto je realizace prevence prostřednictvím moderních a pro mládež atraktivních projektů stále více potřeba,“ vysvětli Marek Novák.
Policie ČR se v oblasti všeobecné primární protidrogové prevence zaměřuje především na zvyšování právního vědomí cílových skupin. Proto v minulých letech vymyslela a odborně garantuje program „To je zákon kámo", který je přímou součástí koncepčního protidrogového projektu Revolution Train. Ten je zaměřený na prevenci rizik nakládání s návykovými látkami, policie ho dlouhodobě podporuje a díky své unikátnosti se prosazuje i v zahraničí. Třeba v Německu a na Slovensku a stává se součástí vzdělávacího programu v těchto zemích.
Díky navýšeným financím bude policie schopna připravit další navazující vlastní program, který bude policistům k dispozici v místech, kde nebude možné využít celkový koncept Revolution Train. V rámci tohoto programu se počítá nejen s přímou účastí preventistů z řad Policie ČR, ale také s přímou spoluprací s městy a obcemi prostřednictvím městských a obecních policií. Převedené finanční prostředky tak ministerstvo využije na koncept primární protidrogové prevence, který bude postaven na aktivitách Policie ČR s tím, že bude mít přesahy na navazující aktivity samospráv a projektu Revolution Train.
„Projekt To je zákon kámo!, je velmi pozitivně vnímán z řad školních metodiků prevence, školních psychologů i učitelů základních škol. A důležité je, že tyto věci pozitivně vnímají i žáci, kteří při nich oceňují týmovou spolupráci a možnost soutěžení. Tato zpětná vazba mě utvrzuje v přesvědčení, že finanční prostředky vložené do projektů primární prevence kriminality jsou efektivně využity,“ řekl Marek Novák.

 O projektu: „To je zákon, kámo!"
„To je zákon, kámo!“, vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR a zajišťuje komplexnost primárně preventivního konceptu Protidrogového vlaku. Národní protidrogová centrála se od počátku zapojila jako odborný poradce a garant návazného programu. Návazný program byl poprvé představen ve školním roce 2017/2018. Za poslední dva školní roky preventivní program absolvovalo 13000 žáků a studentů. V roce 2018 návazný program zaštítilo Policejní prezidium ČR Krajští preventisté PČR se do něj aktivně zapojili a navštěvují s tímto preventivním programem školy. V současné době působí po celé České republice na sto vyškolených lektorů návazného programu z řad policie.
Návazný program již druhým rokem běží v Německu a letos byl představen i na Slovensku.

  • Jak co nejúčinněji odmítnout nabízenou drogu?
  • Co je legální a co už nezákonné?
  • Kde je hranice mezi přestupkem a trestným činem?
  • Jak se liší krádež od loupeže?
  • Co pro Tebe znamená svoboda?

Těmito a dalšími otázkami se zabývá návazný program „To je zákon, kámo!", který navazuje na „vlakový příběh". Žáci sledují tento příběh z nové perspektivy policejních týmů. V rámci soutěžení jednotlivých skupin se dozvídají více o okolnostech vzniku drogové závislosti, možnostech její léčby i rizicích trestně právních následků. Cílem programu je prohloubit diskusi o rizicích závislostí, zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a zároveň zvýšit povědomí o trestně právní odpovědnosti. Žáci navíc dostávají příležitost uvědomit si, že problematika drog není záležitostí vzdálenou, ale mohou se s ní setkat i ve svém nejbližším okolí.
Ze strany žáků a pedagogů je program přijímán velmi pozitivně. Žáci hodnotí kladně týmovou práci a možnost shlédnout vlakový příběh znovu. S odstupem času mají možnost zaměřit svou pozornost na jiné detaily, kterých si ve vlaku nevšimli. Z pedagogického hlediska je především oceňováno prohloubení příběhu o informace z trestněprávní roviny a celkové zpracování projektu.

 

Přidáno: 05. 12. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.